Xét tuyển bổ sung đợt từ ngày 12/09/2014 đến 01/10/2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 2, NĂM 2014

Mã trường: DDI

1. Chỉ tiêu

III CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) 403  
1 Marketing (chuyên ngành Truyền thông Marketing) A, A1, D1 C340115 C89 25 ≥10.00
2 Công nghệ thông tin A, A1, D1 C480201 C90 45 ≥10.00
3 Truyền thông và mạng máy tính (chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông) A, A1, D1 C480102 C92 16 ≥10.00
4 Kế toán (chuyên ngành Kế toán - tin học) A, A1, D1 C340301 C93 110 ≥10.00
  Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:          
5 Thương mại điện tử A, A1, D1 C340101 C94 30 ≥10.00
6 Quản trị kinh doanh Du lịch và Dich vụ lữ hành C99 45 ≥10.00
  Tin học ứng dụng, gồm các chuyên ngành:          
7 Tin học - Viễn thông A, A1, D1 C480202 C95 30 ≥10.00
8 Hệ thống thông tin C96 49 ≥10.00
9 Đồ họa đa phương tiện C97 30 ≥10.00
10 Công nghệ kỹ thuật máy tính C98 23 ≥10.00
 
Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi Đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng. 2 Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: 
        Từ ngày 12/09/2014 đến hết ngày 01/10/2014. 
 
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 
      -  Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên; 
     -  Một phong bì  đã dán sẵn tem, ghi rõ  địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để  Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển. 

4. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường 
bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau: 
BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

5. Lệ phí xét tuyển: 
30.000 đồng/hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

Lưu ý:
-  Thí sinh  được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển  đã nộp trong khoảng thời gian từ ngày 12/09/2014 đến hết ngày 26/9/2014; 
-  Thí sinh không được hoàn trả lệ phí ĐKXT khi rút hồ sơ  ; 
-  Thí sinh trực tiếp hoặc có thể  ủy quyền cho người khác  đến  Đại học  Đà Nẵng để rút hồ sơ đăng ký xét tuyển  đã nộp. Người  được  ủy quyền  đến rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải mang theo giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của mình. 
 
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại 0511.3835345 hoặc trên Website: http://ts.udn.vn.

 


Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: