Ngành Kế toán ở trường CĐ CNTT có gì khác so với những trường CĐ khác?

Bài viết đăng vào: 17-03-2014 | 350 lượt xem


<p style="text-align: justify;">Em l&agrave; học sinh lớp 12 ở TP Đ&agrave; Nẵng, em muốn hỏi l&agrave; ng&agrave;nh Kế to&aacute;n ở trường CĐ CNTT th&igrave; c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c với những ng&agrave;nh Kế to&aacute;n ở c&aacute;c trường CĐ chuy&ecirc;n về Kinh tế v&agrave; Kế to&aacute;n?</p> <p style="text-align: justify;">(lynguyen365@gmail.com)</p> <p style="text-align: justify;">Trả lời:</p>

Chào em,

Trường CĐ CNTT là trường duy nhất hiện nay đào tạo chuyên ngành Kế toán - Tin học, là ngành kết hợp giữa kế toán và ứng dụng tin học trong công tác kế toán.

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều ứng dụng tin học trong công tác kế toán, nên việc kết hợp yếu tố Tin học vào giảng dạy chuyên ngành Kế toán là một thế mạnh đặc biệt của trường, cung cấp đầy đủ kiến thức và kỹ năng để sinh viên tốt nghiệp có thể dễ dàng xin việc và làm việc hiệu quả.

Chúc em chọn đúng chuyên ngành phù hợp và đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

BÌNH LUẬN