Trường Cao đẳng CNTT có phải là trường Việt - Hàn không?

Bài viết đăng vào: 17-03-2014 | 673 lượt xem


<p>Cho em hỏi: Trường Cao đẳng CNTT l&agrave; trường c&ocirc;ng lập ở L&agrave;ng đại học, vậy trường c&oacute; phải l&agrave; trường Việt-H&agrave;n như mọi người hay gọi kh&ocirc;ng ạ? Em xin cảm ơn.</p> <p>(hell_angel96@gmail.com)</p> <p>Trả lời:</p>

Chào bạn,

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng (CĐ CNTT) và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn (Việt-Hàn) là 2 trường hoàn toàn khác nhau.

Trường CĐ CNTT là trường công lập thuộc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), là trường do Bộ GD và ĐT quản lý, còn Việt-Hàn là do Bộ thông tin và truyền thông quản lý.

Do là trường công lập thuộc ĐHĐN nên học phí thấp hơn (theo quy định của Nhà nước), ở mức 1,5-1,8 triệu/học kỳ, nhưng có chất lượng đào tạo cao.

Chúc bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

BÌNH LUẬN