Cơ hội việc làm của ngành Truyền thông

Bài viết đăng vào: 25-03-2014 | 565 lượt xem


<p><strong><em>Chọn ng&agrave;nh truyền th&ocirc;ng l&agrave; một trong những lựa chọn tuyệt vời của nhiều bạn trẻ. C&aacute;c cơ hội nghề nghiệp cũng rất đa dạng v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; một ng&agrave;nh gần gũi nhất v&agrave; c&oacute; ảnh hưởng tới mọi người trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y.</em></strong></p>

    Chọn ngành truyền thông là một trong những lựa chọn tuyệt vời của nhiều bạn trẻ. Các cơ hội nghề nghiệp cũng rất đa dạng vì đây là một ngành gần gũi nhất và có ảnh hưởng tới mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Khi theo học ngành này bạn sẽ có những kiến thức và kĩ năng phù hợp với công việc sau này.

1. Kỹ năng, phẩm chất của người làm truyền thông:

+ Kỹ năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch truyền thông;

+ Kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý sự nghiệp các hoạt động truyền thông;

+  Kỹ năng tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch, dịch vụ và sản phẩm truyền thông;

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá, thẩm định các chương trình, hoạt động, dịch vụ sản phẩm truyền thông.

+ Khả năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng quan hệ tốt;

+ Có khả năng viết;

+ Có đầu óc tổ chức;

+ Sáng tạo;

+ Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt.

2. Nơi làm việc và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

2.1. Vị trí làm việc:

 - Chuyên viên phòng/ban chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngành Văn hóa, Thông tin – Truyền thông và các ngành có liên quan.

- Chuyên viên quản trị của các công ty truyền thông hoặc hoạt động truyền thông của các công ty khác.

- Chuyên viên tác nghiệp như tổ chức sự kiện, PR, quảng cáo, marketing,… của các cơ quan, doanh nghiệp truyền thông.

- Chuyên viên nghiên cứu ở các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa xã hội.

2.2. Nơi làm việc sau khi ra trường:

- Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin truyền thông.

- Cơ quan thông tấn.

- Các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực truyền thông và văn hóa.

- Các doanh nghiệp truyền thông như: công ty quảng cáo, công ty tổ chức sự kiện, công ty nghiên cứu thị trường, phòng PR và quảng cáo của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc mọi ngành nghề,…

BÌNH LUẬN