Phân biệt kĩ sư phần mềm với lập trình viên

Bài viết đăng vào: 04-03-2014 | 1185 lượt xem


<p>Bởi &ldquo;Ch&uacute;ng ta đang trong giai đoạn c&aacute;ch mạng kĩ thuật, n&ecirc;n lu&ocirc;n c&oacute; sức n&oacute;ng về nhu cầu Kỹ sư phần mềm&rdquo;, quản l&yacute; trang CareerCast.com, &ocirc;ng Tony Lee nhận định.</p> <p>Kỹ sư phần mềm - c&ocirc;ng việc được coi l&agrave; s&aacute;ng tạo v&agrave; kh&oacute; khăn bậc nhất - cũng l&agrave; những &ldquo;con &aacute;t chủ b&agrave;i&rdquo; của c&aacute;c h&atilde;ng c&ocirc;ng nghệ lớn tr&ecirc;n thế giới trong việc khẳng định t&ecirc;n tuổi của m&igrave;nh. Do đ&oacute;, dễ hiểu, đ&acirc;y l&agrave; một trong những vị tr&iacute; được ưu &aacute;i h&agrave;ng đầu tại thung lũng Silicon</p>

Nếu như một Lập trình viên chỉ đơn thuần làm công việc viết mã (code) thì một Kỹ sư phần mềm có thể làm những việc liên quan nhiều hơn tới quá trình phát triển phần mềm, như:

  • Tham gia xác định sản phẩm phần mềm, phân tích các yêu cầu cũng như mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm;
  • Chi tiết hóa, phát triển và chọn lọc những nguyên mẫu, mô phỏng để tái xác định yêu cầu;
  • Tinh giản hóa và phân tích lợi nhuận, lựa chọn kiến trúc và bản thiết kế (framework) cho ứng dụng, điều chỉnh kinh phí và lên kế hoạch cho dự án;
  • Thiết kế;
  • Gia công (cài đặt, cấu hình, lập trình/chế tạo, hợp nhất, di trú dữ liệu);
  • Viết tài liệu cho người dùng và các đối tác;
  • Kiểm thử: xác định, hỗ trợ và tập hợp các phản hồi từ những Tester trước khi phát hành;
  • Tham gia vào hoạt động phát hành và tiền phát hành sản phẩm phần mềm, bao gồm quảng bá công nghệ (thuyết minh tính năng hay các mẫu sản phẩm) và phân tích tính cạnh tranh cho phiên bản sản phẩm sau;
  • Bảo trì.

 Kỹ sư phần mềm ngoài kĩ năng lập trình giống một Lập trình viên còn cần kĩ năng vận hành, nghiên cứu, phát triển, thiết kế phần mềm và hệ thống sử dụng phần mềm.

Theo Anh Nguyễn Công Danh, Trưởng nhóm Phân tích nghiệp vụ, Công ty FPT Software:“Một Kỹ sư phần mềm nói chung, tùy theo khả năng của mình, có thể lựa chọn cho mình nhưng công việc thú vị khác như Project Manager (quản trị dự án), Technical leader (chịu trách nhiệm kĩ thuật cho dự án), Bridge Software engineer (kĩ sư cầu nối)… Lúc mới ra trường thì Kỹ sư phần mềm có thể khởi nghiệp ở vị trí Developer (Phát triển phần mềm), Tester (Kiểm thử phần mềm), QA (Đảm bảo chất lượng phần mềm)... để bắt đầu làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm. Đây là những vị trí hết sức phổ biến trong các công ty sản xuất phần mềm trong và ngoài nước.”

BÌNH LUẬN