Cho thuê nhà nguyên căn, gần Đại học Kinh tế, số 64 An Thượng 24 Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Bài viết đăng vào: 17-03-2014 | 910 lượt xem


<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Cho thu&ecirc; nh&agrave; nguy&ecirc;n căn, gần Đại học Kinh tế, số 64-An Thượng 24-Mỹ An-Ngũ H&agrave;nh Sơn-Đ&agrave; Nẵng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">C&oacute; g&aacute;c lững, Bếp,ph&ograve;ng kh&aacute;ch</span></p>

Cho thuê nhà nguyên căn, gần Đại học Kinh tế, số 64-An Thượng 24-Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng.

Có gác lửng, Bếp,phòng khách

Liên hệ: 01262638551

BÌNH LUẬN