Cho thuê phòng trọ sinh viên: 05 Phan Tứ - Quận Ngũ Hành Sơn

Bài viết đăng vào: 17-03-2014 | 1832 lượt xem


<p><span style="font-size: small;">Cho thu&ecirc; ph&ograve;ng trọ SV rộng 20m2. C&oacute; thể ở từ 3-5 người.</span></p> <p><span style="font-size: small;">Gi&aacute; từ 1 tri&ecirc;u-1,4 triệu.</span></p>

Cho thuê phòng trọ SV rộng 20m2. Có thể ở từ 3-5 người.

Giá từ 1 triêu-1,4 triệu.

An ninh tốt, có mạng Internet

Liên hệ 05 Phan Tứ (quầy tạp hóa) để xem phòng.

BÌNH LUẬN