Phòng trọ mới xây đẹp và thoáng mát gần Cao đẳng Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 17-03-2014 | 890 lượt xem


<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: small;">Nh&agrave; mới x&acirc;y dư 2 ph&ograve;ng để cho sv hoăc ai kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện thu&ecirc; rẻ v&agrave; b&igrave;nh d&acirc;n để đi l&agrave;m. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-size: small;">Ph&ograve;ng mới sạch v&agrave; tho&aacute;ng m&aacute;t c&oacute; đường luồn ri&ecirc;ng để xe.</span></p>

Nhà mới xây dư 2 phòng để cho sv hoăc ai không có điều kiện thuê rẻ và bình dân để đi làm.

Phòng mới sạch và thoáng mát có đường luồn riêng để xe.

Rộng 15m2 gần trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin 200m.

Cách đường trần đại nghĩa 30m .giá 550,000 đồng /1thang

Ai co nhu cầu liên hệ ngay: 01216597671 hoặc 01222434105 để có phòng đẹp và rộng.

BÌNH LUẬN