Phòng trọ mới xây gần đường Trần Đại Nghĩa

Bài viết đăng vào: 17-03-2014 | 395 lượt xem


<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; color: #000000;">Ph&ograve;ng trọ mới x&acirc;y (khoảng 10m2) tolet ri&ecirc;ng h&agrave;nh lang r&ocirc;ng đẻ xe thoải m&aacute;i.</span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; background-color: #ffffff; color: #000000;">C&aacute;ch trường trường C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin 400m</span></p>

Phòng trọ mới xây (khoảng 10m2) tolet riêng hành lang rông đẻ xe thoải mái.

Cách trường trường Công nghệ thông tin 400m

Cách đường Trần Đại Nghĩa 50m rất tiện cho sv đi học 

Giá 450k/1thang số lượng còn chỉ 2 phòng duy nhất

Liên hệ: 01216597671(a.hảo) để sở hữu phòng đẹp và tiện.

BÌNH LUẬN