Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2015 (từ ngày 26/8-07/9/2015)


1506 lượt xem

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1

VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
 

1. Thời gian nhập học: ngày 14-15/09/2015

2. Địa điểm nhập học: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

3. Hướng dẫn và Hồ sơ nhập học: Xem tại đây

 TT

 SBD

Họ và tên

Điểm xét tuyển

Mã ngành

Tên ngành

1

DND000677

VÕ THỊ KIM ANH

17.75

C340101

Nguyện vọng 1

2

DND000945

NGUYỄN THỊ THU BA

18.25

C340101

Nguyện vọng 1

3

DND004143

PHAN VĂN ĐÀO

17.5

C340101

Nguyện vọng 1

4

DQN004124

NGUYỄN XUÂN ĐẠT

15.5

C340101

Nguyện vọng 1

5

DND002744

NGUYỄN LƯƠNG HỒNG DIỆP

15.5

C340101

Nguyện vọng 1

6

DQN002538

NGUYỄN THỊ DIỆP

17.5

C340101

Nguyện vọng 1

7

DND005088

VÒNG VIỆT GIANG

15.5

C340101

Nguyện vọng 1

8

NLS002963

TRIỆU THỊ THU HÀ

17

C340101

Nguyện vọng 1

9

TDV008925

DƯƠNG THỊ CẨM HẰNG

17.75

C340101

Nguyện vọng 1

10

HDT008251

NGUYỄN THỊ HẬU

18.25

C340101

Nguyện vọng 1

11

DQN006811

LÊ THỊ HIẾN

19.75

C340101

Nguyện vọng 1

12

DND010568

TRẦN THỊ THANH KIỀU

13.25

C340101

Nguyện vọng 1

13

DND010705

ĐẶNG THỊ LÀI

18.75

C340101

Nguyện vọng 1

14

DND010748

LƯƠNG NHẬT LAM

21

C340101

Nguyện vọng 1

15

DHU010742

LÊ THỊ LIÊN

15.75

C340101

Nguyện vọng 1

16

TDV017441

VÕ THỊ THANH LINH

13.75

C340101

Nguyện vọng 1

17

DND012609

NGUYỄN THÀNH LUÂN

20.25

C340101

Nguyện vọng 1

18

DND013005

THÁI THỊ KIM LY

19.5

C340101

Nguyện vọng 1

19

DND014866

DƯ HỒ HẢI NGỌC

18.5

C340101

Nguyện vọng 1

20

DND014943

NGÔ THỊ KIM NGỌC

18

C340101

Nguyện vọng 1

21

DND018242

TRÀ THỊ THANH PHƯƠNG

21

C340101

Nguyện vọng 1

22

DQN018746

LA PHA RÂN

21.25

C340101

Nguyện vọng 1

23

TTN016137

NGUYỄN ĐỨC SINH

18.25

C340101

Nguyện vọng 1

24

DQN019533

NGUYỄN THỊ CẨM TÀI

14.75

C340101

Nguyện vọng 1

25

DQN019570

PHẠM NHỊ TÀI

17

C340101

Nguyện vọng 1

26

DQN019991

NGUYỄN VĂN TÂY

20.25

C340101

Nguyện vọng 1

27

DND022171

VÕ THỊ THẮM

16.5

C340101

Nguyện vọng 1

28

DND022261

NGUYỄN PHAN HỮU THẮNG

19

C340101

Nguyện vọng 1

29

TTN017575

NGÔ THỊ THẢO

14.25

C340101

Nguyện vọng 1

30

DND021783

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

17.5

C340101

Nguyện vọng 1

31

DND023094

LÊ THỊ THU THƠM

12

C340101

Nguyện vọng 1

32

NLS012467

NGUYỄN THỊ HỒNG THƯ

20.5

C340101

Nguyện vọng 1

33

NLS012113

LÂM THỊ BÍCH THUẬN

18.25

C340101

Nguyện vọng 1

34

TTN019472

TRẦN THỊ THƯƠNG

19.5

C340101

Nguyện vọng 1

35

DND024468

BÙI THỊ QUỲNH TIÊN

17.5

C340101

Nguyện vọng 1

36

DND024618

PHAN THỦY TIÊN

20

C340101

Nguyện vọng 1

37

DHU023896

NGUYỄN THANH TOÀN

18

C340101

Nguyện vọng 1

38

DHU024284

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

20

C340101

Nguyện vọng 1

39

DHU025053

TRẦN THỊ TRINH

16.5

C340101

Nguyện vọng 1

40

DQN027294

VÕ HỒNG TƯƠI

20.5

C340101

Nguyện vọng 1

41

DQN027096

TRẦN THỊ TUYỀN

15.75

C340101

Nguyện vọng 1

42

DND028453

CAO THỊ TÝ

20

C340101

Nguyện vọng 1

43

DND030502

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

19.5

C340101

Nguyện vọng 1

44

DND030643

PHẠM NGỌC NHƯ Ý

20.25

C340101

Nguyện vọng 1

45

DHU027744

PHAN THỊ NGỌC YẾN

19

C340101

Nguyện vọng 1

46

DHU027762

TRẦN HẢI YẾN

12.25

C340101

Nguyện vọng 1

47

DQN002878

VÕ THỊ DUNG

15.75

C340115

Nguyện vọng 1

48

TTN010112

VŨ PHẠM THÙY LINH

18

C340115

Nguyện vọng 1

49

NLS007447

BÙI THỊ NHƯỢC NAM

19.75

C340115

Nguyện vọng 1

50

TDV020553

NGUYỄN THỊ THANH NGA

15.5

C340115

Nguyện vọng 1

51

NLS007764

HUỲNH THỊ THU NGÂN

18.25

C340115

Nguyện vọng 1

52

DQN014457

TÔ THỊ HỒNG NGỌC

18.25

C340115

Nguyện vọng 1

53

NLS010326

TẠ THỊ KIÊU SANG

16.75

C340115

Nguyện vọng 1

54

DND019694

TRẦN HOA SEN

17.25

C340115

Nguyện vọng 1

55

DHU020879

NGUYỄN TIẾN THÀNH

18

C340115

Nguyện vọng 1

56

DHU021178

LÊ THỊ THẢO

18.5

C340115

Nguyện vọng 1

57

DND022829

NGUYỄN XUÂN THỊNH

20.5

C340115

Nguyện vọng 1

58

DHU022531

NGUYỄN THỊ THUẬN

16.5

C340115

Nguyện vọng 1

59

DQN022870

PHẠM THỊ THÚY

16.75

C340115

Nguyện vọng 1

60

DHU023043

PHÙNG THỊ THANH THÚY

19.75

C340115

Nguyện vọng 1

61

NLS000776

PHẠM THỊ BÔNG

18.5

C340301

Nguyện vọng 1

62

NLS001179

PHẠM HUY CƯƠNG

20.25

C340301

Nguyện vọng 1

63

DND004151

VÕ THỊ ANH ĐÀO

17.75

C340301

Nguyện vọng 1

64

DQN002470

VÕ THỊ HỒNG DIỄM

19.75

C340301

Nguyện vọng 1

65

DHU005033

PHAN THỊ TRANG HÀ

14.5

C340301

Nguyện vọng 1

66

DHU005114

TRẦN THỊ THÚY HÀ

19.5

C340301

Nguyện vọng 1

67

DND005701

PHẠM HỒNG HẢI

17.5

C340301

Nguyện vọng 1

68

DND006434

PHẠM THỊ THÚY HÂN

17.5

C340301

Nguyện vọng 1

69

DHU005865

NGUYỄN THỊ HẰNG

17

C340301

Nguyện vọng 1

70

TDV009442

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

18.25

C340301

Nguyện vọng 1

71

DHU009386

TRẦN THỊ HƯƠNG

17.5

C340301

Nguyện vọng 1

72

DND009247

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

19.75

C340301

Nguyện vọng 1

73

TTN009780

LƯƠNG THỊ LINH

17.5

C340301

Nguyện vọng 1

74

DND011976

TRƯƠNG THỊ MỸ LINH

17.5

C340301

Nguyện vọng 1

75

TDL007651

TRƯƠNG THỊ MỸ LINH

19.75

C340301

Nguyện vọng 1

76

DHU011627

TRƯƠNG THỊ MỸ LINH

18.25

C340301

Nguyện vọng 1

77

DHU012150

HÀ THỊ LỜI

19.5

C340301

Nguyện vọng 1

78

DHU012487

LÊ THỊ LY LY

18

C340301

Nguyện vọng 1

79

TTN012254

NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

20

C340301

Nguyện vọng 1

80

TDV021790

ĐẶNG THỊ THANH NHÀN

14.5

C340301

Nguyện vọng 1

81

DHU016405

TRẦN HỒNG NHUNG

15

C340301

Nguyện vọng 1

82

DND018174

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

18

C340301

Nguyện vọng 1

83

DND019331

NGUYỄN NỮ THẢO QUỲNH

15.25

C340301

Nguyện vọng 1

84

DHU019389

HỒ THỊ SÁU

18

C340301

Nguyện vọng 1

85

DHU021605

VÕ THỊ THẮM

16.5

C340301

Nguyện vọng 1

86

TTN017937

HỒ NGỌC THẮNG

14.25

C340301

Nguyện vọng 1

87

DND021432

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO

17.75

C340301

Nguyện vọng 1

88

DHU021264

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

18.75

C340301

Nguyện vọng 1

89

DND022780

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

18.75

C340301

Nguyện vọng 1

90

TSN017223

ĐINH QUỐC TOÀN

18.75

C340301

Nguyện vọng 1

91

HUI018782

VÕ THỊ ÚT

20.5

C340301

Nguyện vọng 1

92

DND028505

ĐOÀN THẢO UYÊN

18

C340301

Nguyện vọng 1

93

TDV036866

HỒ THỊ HẢI YẾN

15

C340301

Nguyện vọng 1

94

DND001878

TRẦN MINH CHIẾN

20.5

C480101

Nguyện vọng 1

95

DND003212

LÊ HUỲNH TRUNG DŨNG

15.5

C480101

Nguyện vọng 1

96

DND008582

LÊ VIẾT NGỌC HÙNG

17.25

C480101

Nguyện vọng 1

97

DQN020002

PHAN ĐỨC TÂY

21.75

C480101

Nguyện vọng 1

98

DND025350

CHU THỊ QUỲNH TRANG

14.5

C480101

Nguyện vọng 1

99

DND026892

VƯƠNG HỮU TRỌNG

20.75

C480101

Nguyện vọng 1

100

DND027419

LÊ VĂN TÚ

19.75

C480101

Nguyện vọng 1

101

DND001559

VŨ KHẮC CẢNH

22

C480102

Nguyện vọng 1

102

DND004469

PHẠM HỮU ĐIỀU

16.25

C480102

Nguyện vọng 1

103

NLS003976

NGUYỄN VĂN HIẾU

17.5

C480102

Nguyện vọng 1

104

TSN005325

HỒ HUY HOÀNG

16.5

C480102

Nguyện vọng 1

105

DHU011396

NGUYỄN TIẾN LINH

17

C480102

Nguyện vọng 1

106

DND013326

NGUYỄN MINH MẪN

17

C480102

Nguyện vọng 1

107

DND015619

PHẠM THỊ THANH NHÀN

18.5

C480102

Nguyện vọng 1

108

DND018776

PHAN THẾ QUÂN

17.75

C480102

Nguyện vọng 1

109

NLS015285

BÙI THỊ XUÂN

15

C480102

Nguyện vọng 1

110

TDL012261

LÊ MỘNG VĂN SÂM

22.25

C480104

Nguyện vọng 1

111

DQN023714

NGUYỄN BÁ TIẾN

12.75

C480104

Nguyện vọng 1

112

DND024890

DƯƠNG THỊ THANH TÍN

20

C480104

Nguyện vọng 1

113

DND027292

NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

19.25

C480104

Nguyện vọng 1

114

DND000858

LÊ ĐỨC ÂN

20.25

C480201

Nguyện vọng 1

115

DND000232

HỨA ĐẠI TÂM ANH

20.5

C480201

Nguyện vọng 1

116

DND000413

NGUYỄN QUỐC ANH

17

C480201

Nguyện vọng 1

117

DQN000703

NGÔ QUỐC BẢO

19.25

C480201

Nguyện vọng 1

118

DND001156

TRỊNH THANH BẢO

21

C480201

Nguyện vọng 1

119

TTN001090

PHAN BEN

21.25

C480201

Nguyện vọng 1

120

DHU002166

HOÀNG XUÂN CHƯƠNG

13.75

C480201

Nguyện vọng 1

121

DQN001745

LÊ VĂN CHƯƠNG

19.25

C480201

Nguyện vọng 1

122

DQN002061

TRƯƠNG HUY CƯỜNG

18.5

C480201

Nguyện vọng 1

123

TTN002218

NGUYỄN CÔNG DANH

15.25

C480201

Nguyện vọng 1

124

DHU003743

LÊ ĐỨC ĐẠT

20.75

C480201

Nguyện vọng 1

125

DND002882

NGUYỄN LÊ NHẬT DUÂN

14

C480201

Nguyện vọng 1

126

DND004719

LÊ VĂN ĐỨC

20.75

C480201

Nguyện vọng 1

127

NLS002591

NGUYỄN MINH ĐỨC

17.5

C480201

Nguyện vọng 1

128

DND003058

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

19.25

C480201

Nguyện vọng 1

129

DHU003431

LÊ THỊ DƯƠNG

16.75

C480201

Nguyện vọng 1

130

DHU003164

LÊ VĂN DUY

15

C480201

Nguyện vọng 1

131

DND003413

NGUYỄN ĐẮC KHÁNH DUY

18.5

C480201

Nguyện vọng 1

132

DHU004507

HOÀNG THỊ HÀ GIANG

16.75

C480201

Nguyện vọng 1

133

DHU004626

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

15.75

C480201

Nguyện vọng 1

134

DQN005233

LÊ MẠNH HẢI

15.25

C480201

Nguyện vọng 1

135

DHU005389

NGUYỄN ĐỨC HÁN

16.5

C480201

Nguyện vọng 1

136

DND006102

HOÀNG THỊ PHƯƠNG HẰNG

16.25

C480201

Nguyện vọng 1

137

TDV009365

PHẠM THỊ HẰNG

16.5

C480201

Nguyện vọng 1

138

DHU006120

HOÀNG MINH HẬU

19

C480201

Nguyện vọng 1

139

DQN006805

TRƯƠNG QUANG HIỂN

23.75

C480201

Nguyện vọng 1

140

DHU006579

NGUYỄN TRỌNG HIỆP

20.25

C480201

Nguyện vọng 1

141

TDV010293

PHAN THỊ HIỆP

23.5

C480201

Nguyện vọng 1

142

DND007204

HỒ VIẾT HIẾU

13.25

C480201

Nguyện vọng 1

143

DQN007132

TRẦN THỊ HIẾU

14

C480201

Nguyện vọng 1

144

NLS004002

TỪ VŨ HIẾU

20.25

C480201

Nguyện vọng 1

145

NLS004097

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

14

C480201

Nguyện vọng 1

146

NLS004105

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

20.25

C480201

Nguyện vọng 1

147

DHU007461

LÊ VIỆT HOÀNG

16.5

C480201

Nguyện vọng 1

148

DND009507

TRƯƠNG THANH HƯNG

15.75

C480201

Nguyện vọng 1

149

DHU008364

LÊ XUÂN HUY

19.75

C480201

Nguyện vọng 1

150

DND009049

TRẦN KHÁNH HUY

20.5

C480201

Nguyện vọng 1

151

TDV013949

TRẦN THỊ THANH HUYỀN

18.75

C480201

Nguyện vọng 1

152

DND009906

PHAN VĂN KHẢI

16.75

C480201

Nguyện vọng 1

153

DND010053

NGUYỄN KIM KHÁNH

19.75

C480201

Nguyện vọng 1

154

DQN009922

NGUYỄN PHÚ KHƯƠNG

18

C480201

Nguyện vọng 1

155

TDV015369

HOÀNG VĂN KÍNH

14.5

C480201

Nguyện vọng 1

156

DQN010512

NGUYỄN THỊ LỆ LÀNH

21

C480201

Nguyện vọng 1

157

TTN010500

ĐINH XUÂN LỢI

15

C480201

Nguyện vọng 1

158

DHU012351

LÊ THỊ LƯƠNG

14.5

C480201

Nguyện vọng 1

159

DND013280

PHẠM VĂN MẠNH

22.5

C480201

Nguyện vọng 1

160

DHU013196

NGUYỄN THỊ MỘNG MƠ

17.5

C480201

Nguyện vọng 1

161

TTN011875

PHẠM PHƯƠNG NAM

15.25

C480201

Nguyện vọng 1

162

DND014261

TRẦN NGỌC NAM

19.25

C480201

Nguyện vọng 1

163

DND014908

HUỲNH TUẤN NGỌC

18

C480201

Nguyện vọng 1

164

DND015172

HÀ VŨ NGUYÊN

19

C480201

Nguyện vọng 1

165

DHU014833

TRẦN DUY NGUYÊN

22.25

C480201

Nguyện vọng 1

166

DHU014860

TRƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN

20.5

C480201

Nguyện vọng 1

167

TDV021786

NGUYỄN TẤT NHẠC

23.75

C480201

Nguyện vọng 1

168

DHU015379

LÊ THỊ HỮU NHẬT

20.75

C480201

Nguyện vọng 1

169

DHU015432

PHAN MINH NHẬT

19

C480201

Nguyện vọng 1

170

DQN015394

LƯƠNG TIỂU NHI

20.25

C480201

Nguyện vọng 1

171

DQN016041

NGUYỄN HỒNG NHƯ

19.75

C480201

Nguyện vọng 1

172

TSN011273

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

14

C480201

Nguyện vọng 1

173

DHU017025

NGUYỄN VĂN PHÀN

17.5

C480201

Nguyện vọng 1

174

DND017471

HUỲNH TẤN PHÚC

13.5

C480201

Nguyện vọng 1

175

DND017542

NGUYỄN HOÀNG PHÚC

20.5

C480201

Nguyện vọng 1

176

DHU017497

NGUYỄN VĂN PHÚC

19.75

C480201

Nguyện vọng 1

177

DND017600

NGUYỄN VĂN PHÚC

24.25

C480201

Nguyện vọng 1

178

DQN017423

LÂM HỒ PHƯƠNG

20.5

C480201

Nguyện vọng 1

179

DHU018114

VĂN NGỌC PHƯƠNG

21

C480201

Nguyện vọng 1

180

DHU018336

NGUYỄN ĐỨC NHẬT QUANG

14.25

C480201

Nguyện vọng 1

181

DHU019460

NGUYỄN ĐỨC SINH

17

C480201

Nguyện vọng 1

182

DQN019137

ĐỖ NGỌC SƠN

15.75

C480201

Nguyện vọng 1

183

TDL012368

LỂ NGUYỄN QUANG SƠN

21.75

C480201

Nguyện vọng 1

184

DND020020

TRẦN VĂN SỰ

20.5

C480201

Nguyện vọng 1

185

TDV027118

TÔ ĐÌNH TÂM

20.5

C480201

Nguyện vọng 1

186

TDL012746

TRẦN THỊ THANH TÂM

20.25

C480201

Nguyện vọng 1

187

DND020932

NGUYỄN NGUYÊN HỒNG THÁI

23.5

C480201

Nguyện vọng 1

188

DHU021796

NGUYỄN XUÂN THÂN

13.25

C480201

Nguyện vọng 1

189

DND021176

VÕ TRỌNG THANH

18.75

C480201

Nguyện vọng 1

190

DQN020262

ĐỖ TẤN THÀNH

17

C480201

Nguyện vọng 1

191

DND021250

NGUYỄN CÔNG THÀNH

21.25

C480201

Nguyện vọng 1

192

DHU020990

NGUYỄN HỮU THẠNH

16

C480201

Nguyện vọng 1

193

DHU021126

HUỲNH NGÔ ANH THẢO

14.25

C480201

Nguyện vọng 1

194

DND030896

BÙI VIẾT THIỆN

15

C480201

Nguyện vọng 1

195

DQN021473

ĐẶNG HOÀNG THIỆN

19.25

C480201

Nguyện vọng 1

196

DHU022042

TRƯƠNG NHẬT THIỆN

19.25

C480201

Nguyện vọng 1

197

TTN018331

NGUYỄN THANH THỊNH

17.25

C480201

Nguyện vọng 1

198

HDT024290

TRỊNH THỊ THƠM

17.25

C480201

Nguyện vọng 1

199

DQN022066

TRƯƠNG VĂN THỐNG

15

C480201

Nguyện vọng 1

200

DND023369

ĐẶNG THỊ THANH THUY

18

C480201

Nguyện vọng 1

201

DND024795

NGUYỄN VĂN TIẾN

23.5

C480201

Nguyện vọng 1

202

DQN023626

NGUYỄN TẤN TIỀN

14.25

C480201

Nguyện vọng 1

203

DND024965

PHẠM HỒNG MẠNH TÍN

18

C480201

Nguyện vọng 1

204

DHU023916

TRẦN MINH TOÀN

18

C480201

Nguyện vọng 1

205

DHU025215

LÊ THÀNH TRUNG

21.75

C480201

Nguyện vọng 1

206

DQN026163

NGUYỄN THÀNH TRUNG

12.5

C480201

Nguyện vọng 1

207

TSN018836

ĐỖ NGỌC TRƯƠNG

15.25

C480201

Nguyện vọng 1

208

DQN026301

ĐỖ QUANG TRƯỜNG

21

C480201

Nguyện vọng 1

209

DND027262

LÊ NGỌC TRƯỜNG

18.5

C480201

Nguyện vọng 1

210

DHU025385

LÊ QUANG TRƯỜNG

19.75

C480201

Nguyện vọng 1

211

NLS013984

TRẦN XUÂN TRƯỜNG

18.5

C480201

Nguyện vọng 1

212

DHU025711

LÊ VĂN TUẤN

18.25

C480201

Nguyện vọng 1

213

DHU025817

NGUYỄN SANH TUẤN

17.75

C480201

Nguyện vọng 1

214

DHU025977

VÕ XUÂN TUẤN

17.75

C480201

Nguyện vọng 1

215

DND027932

ĐẶNG LÊ SƠN TÙNG

15.5

C480201

Nguyện vọng 1

216

TTN021980

NGUYỄN DUY TÙNG

20

C480201

Nguyện vọng 1

217

DHU026710

LÊ THỊ HỒNG VÂN

23.25

C480201

Nguyện vọng 1

218

DND029197

NGUYỄN ĐÌNH VĨ

21

C480201

Nguyện vọng 1

219

DQN028135

NGUYỄN LÂM VIÊN

16

C480201

Nguyện vọng 1

220

TTN022872

TRẦN THỊ THIÊN VIÊN

18.25

C480201

Nguyện vọng 1

221

DND029370

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

18.5

C480201

Nguyện vọng 1

222

DND029965

HỒ CHÍ VƯƠNG

19.75

C480201

Nguyện vọng 1

223

DHU027292

PHAN QUYỀN VƯƠNG

17.5

C480201

Nguyện vọng 1

224

DHU027300

VÕ VĂN VƯƠNG

14.75

C480201

Nguyện vọng 1

225

DND030463

CHẾ VIẾT XUÂN

19.5

C480201

Nguyện vọng 1

226

DQN029255

LÊ THỊ NHƯ Ý

12

C480201

Nguyện vọng 1

227

NLS002032

LÊ VĂN DỰ

20.5

C480201LT

Nguyện vọng 1

228

NLS013961

NGUYỄN TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

16.75

C480201LT

Nguyện vọng 1

229

HUI010460

LÊ TRỌNG NHÂN

19.5

C480202

Nguyện vọng 1

230

HUI018738

LÊ THANH TƯ

19.5

C480202

Nguyện vọng 1

231

DHU002072

HOÀNG VĂN CHÍNH

20.5

C510304

Nguyện vọng 1

232

TDV004892

LÊ VĂN ANH DŨNG

19.25

C510304

Nguyện vọng 1

233

DND013645

VŨ ĐÌNH HOÀNG MINH

16.25

C510304

Nguyện vọng 1

234

TTN011807

NGUYỄN ĐÌNH NAM

18.5

C510304

Nguyện vọng 1

235

DND019056

TRẦN VĂN QUÝ

19

C510304

Nguyện vọng 1

236

DND025047

TRẦN XUÂN TỈNH

16.75

C510304

Nguyện vọng 1

237

DHU023866

HỒ TIẾN TOÀN

19.25

C510304

Nguyện vọng 1

238

DQN024274

PHAN THANH TOÀN

22

C510304

Nguyện vọng 1

Ý kiến phản hồi
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: