Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
Tra cứu giấy báo trúng tuyển đợt 1 - năm 2017


214 lượt xem

Theo kết quả thi THPT

         
1 Võ Nguyễn Phúc Hưng 16 Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
2 Lê Văn Nam 17,75 Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
3 Nguyễn Hữu Phú 15,1 Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
4 Trần Quang Quyên 12,53 Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
5 Nguyễn Ngọc Trường 13,45 Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
6 Hoàng Bình An 13,32 Ngành Công nghệ thông tin
7 Hoàng Thị Lan Anh 19,3 Ngành Công nghệ thông tin
8 Hồ Công Chiến 19,75 Ngành Công nghệ thông tin
9 Nguyễn Văn Đáng 16,08 Ngành Công nghệ thông tin
10 Lê Văn Quốc Đạt 15,65 Ngành Công nghệ thông tin
11 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 17,3 Ngành Công nghệ thông tin
12 Nguyễn Phước Dĩnh 20,65 Ngành Công nghệ thông tin
13 Nguyễn Xuân Duy 13,95 Ngành Công nghệ thông tin
14 Nguyễn Ngọc Hà Giang 20,8 Ngành Công nghệ thông tin
15 Hoàng Văn 16,55 Ngành Công nghệ thông tin
16 Dương Hoàng Hải 14,5 Ngành Công nghệ thông tin
17 Trần Sơn Hải 14,35 Ngành Công nghệ thông tin
18 Lương Thị Thu Hiền 18,7 Ngành Công nghệ thông tin
19 Lê Thanh Hiếu 13 Ngành Công nghệ thông tin
20 Nguyễn Thị Kim Hòa 14,65 Ngành Công nghệ thông tin
21 Chu Văn Hoàng 17,4 Ngành Công nghệ thông tin
22 Trương Quang Hoàng 10 Ngành Công nghệ thông tin
23 Lê Doãn Ngọc Hồi 23,85 Ngành Công nghệ thông tin
24 Lê Văn Hùng 19,25 Ngành Công nghệ thông tin
25 Nguyễn Nam Khoa 12,6 Ngành Công nghệ thông tin
26 Quách Hồng Khoa 14,15 Ngành Công nghệ thông tin
27 Đinh Sơn Lam 13,8 Ngành Công nghệ thông tin
28 Trần Lập 13,05 Ngành Công nghệ thông tin
29 Hoàng Ngọc Liêm 15,48 Ngành Công nghệ thông tin
30 Lưu Hoàng Long 14,9 Ngành Công nghệ thông tin
31 Lê Thị Lựu 17,65 Ngành Công nghệ thông tin
32 Lê Văn Minh 16,7 Ngành Công nghệ thông tin
33 Hồng Quang Mỹ 12,9 Ngành Công nghệ thông tin
34 Trần Thị Na 14,28 Ngành Công nghệ thông tin
35 Đặng Văn Nghị 15,6 Ngành Công nghệ thông tin
36 Nguyễn Trọng Nghĩa 16,4 Ngành Công nghệ thông tin
37 Đặng Ngọc Nhân 14,4 Ngành Công nghệ thông tin
38 Nguyễn Đức Phát 12,2 Ngành Công nghệ thông tin
39 Dương Quang Phi 17,4 Ngành Công nghệ thông tin
40 Trần Văn Phúc 12,35 Ngành Công nghệ thông tin
41 Nguyễn Trọng Phụng 16,82 Ngành Công nghệ thông tin
42 Tô Kiều Quanh 14,42 Ngành Công nghệ thông tin
43 Nguyễn Hồng Sơn 15,65 Ngành Công nghệ thông tin
44 Phạm Đức Sơn 17,25 Ngành Công nghệ thông tin
45 Nguyễn Hữu Ngọc Thạch 19,9 Ngành Công nghệ thông tin
46 Lưu Văn Thanh 14,85 Ngành Công nghệ thông tin
47 Trần Văn Thành 14 Ngành Công nghệ thông tin
48 Thân Trường Thịnh 20,15 Ngành Công nghệ thông tin
49 Nguyễn Cao Tin 12,38 Ngành Công nghệ thông tin
50 Nguyễn Thị Trinh 18,2 Ngành Công nghệ thông tin
51 Nguyễn Viết Trinh 15,45 Ngành Công nghệ thông tin
52 Huỳnh Kim Trụ 15,85 Ngành Công nghệ thông tin
53 Trần Thanh Trung 12,35 Ngành Công nghệ thông tin
54 Nguyễn Tấn 10,8 Ngành Công nghệ thông tin
55 Lê Đình Tuấn 15,2 Ngành Công nghệ thông tin
56 Phạm Thanh Tươi 16,45 Ngành Công nghệ thông tin
57 Võ Đình Văn 14,05 Ngành Công nghệ thông tin
58 Lê Anh 13,85 Ngành Công nghệ thông tin
59 Nguyễn Hoàng 17,45 Ngành Công nghệ thông tin
60 Trương Ngọc 18,25 Ngành Công nghệ thông tin
61 Nguyễn Thị Lên 17,8 Ngành Kế toán
62 Trần Thị Như Ý 17,25 Ngành Kế toán
63 Nguyễn Huỳnh Phương Anh 14,95 Ngành Quản trị kinh doanh
64 Mai Thị Lan Mai 13,3 Ngành Quản trị kinh doanh
65 Thái Thị Hoài Nhi 17,9 Ngành Quản trị kinh doanh
66 Huỳnh Thị Mỹ Phú 20,05 Ngành Quản trị kinh doanh
67 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 13,1 Ngành Quản trị kinh doanh
         
Ý kiến phản hồi
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: