Ngành kế toán: Rộng đầu ra cho sinh viên

Bài viết đăng vào: 05-03-2014 | 127 lượt xem


<p style="text-align: justify;"><strong>Nhiều năm nay, ng&agrave;nh kế to&aacute;n lu&ocirc;n chiếm một vị thế cao trong khối ng&agrave;nh kinh tế. V&igrave; thế, kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; c&aacute;c trường ĐH </strong><strong>tuyển sinh<strong> với số lượng th&iacute; sinh (TS) &aacute;p đảo m&agrave; c&aacute;c trường CĐ cũng đ&agrave;o tạo ng&agrave;nh n&agrave;y.</strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Trong thời buổi kinh tế thị trường, việc c&aacute;c doanh nghiệp tuyển những kế to&aacute;n giỏi để quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh trong mọi hoạt động thu - chi l&agrave; một điều hết sức cần thiết. V&igrave; thế, ng&agrave;nh kế to&aacute;n đ&atilde; trở th&agrave;nh ng&agrave;nh h&uacute;t tại c&aacute;c kỳ thi ĐH, CĐ.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><strong>&nbsp;</strong></strong></p>

Công việc ổn định và mức thu nhập cao là một trong những lý do thu hút nhiều TS tham gia dự thi ngành kế toán. Ngoài ra, đây cũng là một trong những ngành dễ xin việc và không sợ thất nghiệp bởi nhu cầu tuyển dụng lớn. Khi tốt nghiệp ngành kế toán, sinh viên có thể làm việc ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, hệ thống cơ quan quản lý tài chính của Nhà nước, những đơn vị thuộc các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ…. Vị trí mà sinh viên ngành kế toán thường đảm nhiệm ở các doanh nghiệp là chuyên viên kế toán, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán nội bộ, quản lý tài chính các dự án…

ThS. Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ: “Sở dĩ ngành kế toán “hút” nhiều TS bởi đây là một trong những ngành dễ kiếm việc làm, hơn 80% sinh viên của trường tốt nghiệp có việc làm ổn định, đúng ngành nghề đào tạo. Hơn nữa, trường có uy tín, kinh nghiệm đào tạo ngành này từ nhiều năm nay nên được TS tin tưởng đăng ký hồ sơ”.

Cơ hội nghề nghiệp cao nhưng việc học không quá khó là một trong những điểm thu hút sự quan tâm của người học. ThS. Nguyễn Hoàng Hải cho rằng kiến thức toán học trong ngành kế toán không rắc rối như nhiều ngành thuộc khối kinh tế hay kỹ thuật khác, sinh viên chỉ cần chịu khó là có thể đáp ứng được nhu cầu đào tạo. Hơn nữa đây cũng không phải là một ngành học khô khan như nhiều người nghĩ mà nó có rất nhiều điều hấp dẫn.

Công việc ổn định và mức thu nhập cao là một trong những lý do thu hút nhiều TS tham gia dự thi ngành kế toán. Đây cũng là một trong những ngành dễ xin việc bởi nhu cầu tuyển dụng lớn.

Theo Giaoduc.

BÌNH LUẬN