Những yếu tố cần thiết để làm tốt công việc Tester

Bài viết đăng vào: 04-03-2014 | 911 lượt xem


<p style="text-align: justify;">Điều đầu ti&ecirc;n phải n&oacute;i đến về tiềm năng của nghề đ&oacute; l&agrave; nhu cầu nh&acirc;n lực: đ&acirc;y l&agrave; một nghề cực k&igrave; kh&aacute;t nh&acirc;n lực. Nhưng những ai theo học ng&agrave;nh CNTT đều đa phần l&agrave; nghĩ ngay đến nghề lập tr&igrave;nh v&igrave; thế khiến đầu ra của nghề tester c&oacute; số lượng thấp hơn hẳn khiến c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng lao đao trong việc t&igrave;m kiếm nguồn nh&acirc;n lực. <br /> Nếu bạn định hướng theo nghề tester ngay từ đầu th&igrave; bạn cứ y&ecirc;n t&acirc;m c&oacute; trong tay tấm v&eacute; xin việc l&agrave;m ngay khi vừa tốt nghiệp.</p>

Những tố chất để làm tốt công việc tester

- Để kiểm tra trực tiếp trên source code (mã nguồn) của các lập trình viên, các tester cần phải hiểu và thông thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Vì thế kiến thức chuyên môn về lập trình là điều đầu tiên cần có của một tester.

- Họ còn phải có được những kỹ năng thiết kế, lập trình, phân tích và hiểu biết về các ứng dụng khác nhau của các phần mềm vì kỹ sư kiểm định phần mềm cũng giống như bác sĩ chẩn bệnh, phải nắm vững kiến thức mới có thể chẩn đoán chính xác.

- Ngoài ra, các tester cũng cần có trình độ tiếng Anh để đọc, hiểu, viết được tài liệu chuyên ngành, để tiếp cận kiến thức mới của thế giới.

- Do đặc trưng của nghề nên các tester phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ, nhạy bén. Nếu đã qua khâu kiểm tra mà sản phẩm vẫn bị lỗi, tester phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Cuối cùng, "một kỹ sư kiểm tra chất lượng vừa phải có cái nhìn của người phát triển phần mềm, vừa phải là người dùng đầu cuối", vì thế để trở thành tester giỏi cần phải phải học nhiều để có tầm nhìn rộng, biết được xu hướng thị trường để tư vấn và đưa ra quan điểm của mình về sản phẩm.

Từ những liệt kê trên, nếu bạn thấy được những tố chất của mình phú hợp với nghề thì còn chờ gì nữa, hãy đeo đuổi đam mê ngay từ bây giờ đi.

BÌNH LUẬN