Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
Quản trị kinh doanh luôn cần nhân lực


355 lượt xem

Quản trị kinh doanh luôn cần nhân lực
Ảnh minh họa: hunter.cuny.eduhunter.cuny.edu

Ngành Quản trị kinh doanh của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện thị trường. 

Kiến thức và kỹ năng quản lý

Người học sẽ được trang bị kiến thức về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý hoạt động kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh.

Rèn luyện cho người học các tố chất cần có của một doanh nhân như: khả năng nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh, khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh cùng với các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quan hệ với công chúng trong tất cả các hoạt động, đặc biệt trong quan hệ với đối tác kinh doanh.

Sinh viên ra trường sẽ được đảm bảo về mặt kiến thức được nắm vững: các kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý; các kiến thức về quản trị kinh doanh tổng hợp; các kiến thức chuyên môn chuyên ngành và xã hội.

Bên cạnh đó, trường có chú trọng giúp sinh viên trang bị các kỹ năng: làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và nghiên cứu thực nghiệm; kỹ năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông; có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh. 

Làm việc ở đâu?

Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như các doanh nghiệp Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Ngoài ra, họ có thể àm việc trong các ngành và lĩnh vực kinh tế; trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng tư nhân, doanh nghiệp FDI; các trường Đại học, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh doanh và quản trị kinh doanh.

Một hướng đi khác cho người tốt nghhiệp ngành này là tiếp tục theo học ở các bậc sau đại học (trong và ngoài nước) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

Nguồn: http://tuyensinh.tuoitre.vn/

Ý kiến phản hồi
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: