Ban Giám hiệuHIỆU TRƯỞNG 

   

           HIỆU TRƯỞNG

      TS. TRẦN TẤN VINH

Điện thoại: (0511)3667111 
Email: tntanvinh@hotmail.com
    

Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của nhà trường.

 
Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

       - An ninh – Quốc phòng; Phòng chống thiên tai hỏa hoạn, tệ nạn XH.
       - Tổ chức – cán bộ, quy hoạch và chiến lược phát triển.
       - Kế hoạch – Tài chính.
       - Cơ sở vật chất
       - Thanh tra giáo dục và thi đua – khen thưởng.
       - Hợp tác quốc tế
       - Phụ trách chung các đơn vị trong Trường và trực tiếp chỉ đạo
                + Phòng HCTH
                + Tổ tài vụ
                + Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
                + Tổ kiểm định chất lượng
                + Công đoàn, Đoàn Thanh Niên, Hội sinh viên của Trường.

  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   
     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  TS. HUỲNH CÔNG PHÁP

Điện thoại: (0511)3667127
Email: hcphap@gmail.com

            

Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên.

 
Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

       - Đào tạo chính quy tại trường và các chương trình đào tạo liên kết trong và ngoài nước.
       - Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên.
       - Công tác sinh viên
       - Quan hệ doanh nghiệp
       - Phụ trách trực tiếp các đơn vị :
               + Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Thư viện
               + Khoa Công nghệ Thông tin
               + Tổ quản trị mạng
               + Tổ khảo thí
               + Ký túc xá sinh viên
               + Hội chữ thập đỏ