Đoàn Thanh niênĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

1. Giới thiêu:

Đoàn Trường CĐ Công nghệ thông tin được thành lập từ năm 2006 – là một đơn vị trực thuộc Đoàn Đại học Đà Nẵng. Nhiệm kỳ của Đoàn trường là 5 năm 2 nhiệm kỳ. Ngay sau khi được thành lập Đoàn trường đã ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. 
 
Sau hơn 6 năm hoạt động, Đoàn Trường CĐ Công nghệ thông tin luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên. Cho đến nay, Đoàn Trường đã có 2 Liên chi Đoàn với 33 chi Đoàn trong đó có 1 chi Đoàn Cán bộ; và tính đến thời điểm tháng 2/2012, toàn trường có 1810 đoàn viên. 
 
Đa số Đoàn viên, sinh viên có thái độ học tập, rèn luyện tốt, có ý chí vươn lên, khắc phục những khó khăn trong cuộc sống và học tập. Hầu hết Đoàn viên, sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Đoàn viên, sinh viên hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động tình nguyện xã hội, tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động do Đoàn ĐHĐN và Đoàn trường phát động.
 
Trong mọi hoạt động của mình, BCH Đoàn trường luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo, sự quan tâm về mọi mặt và sự động viên của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Đà Nẵng, của Chi ủy, Ban Giám hiệu Trường CĐ Công nghệ Thông tin.
 
Mặc dù còn nhiều khó khăn trong vấn đề nhân lực lẫn điều kiện tổ chức hoạt động, nhưng Đoàn trường đã có nhiều cố gắng để khắc phục khó khăn, làm tốt công tác đoàn kết tập hợp và vận động Đoàn viên, sinh viên tham gia vào các hoạt động chung.
 
Từ tháng 7.2011, trường chuyển sang giảng dạy tại cơ sở chính thức tại Làng Đại học – P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, đây là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của trường. Đồng thời cũng mở ra một giai đoạn mới trong công tác Đoàn và PTTN, khi mà những điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt đoàn đã bước đầu ổn định.
 
Với những đóng góp của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên của Trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ Công nghệ thông tin đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của Thành Đoàn Đà Nẵng, của Đoàn Đại học Đà Nẵng… và nhiều bằng khen, giấy khen của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể khác. 
 
  

2. Chức năng:

 Tham mưu cho Chi Ủy, Ban giám hiệu Trường những nội dung, biện pháp chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường CĐ Công nghệ thông tin.
Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và các chi Đoàn trực thuộc xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chủ trương của Đảng Ủy và Đoàn cấp trên, phù hợp với nhu cầu chính đáng của Đoàn viên thanh niên trong nhà trường.
 
Tổ chức các hoạt động cho toàn thể Đoàn viên thanh niên trường. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện nhân cách, cùng Nhà trường đào tạo các trí thức trẻ vừa ‘hồng’, vừa ‘chuyên’.

3. Nhiệm vụ:

Theo dõi, nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, tư tưởng trong Đoàn viên thanh niên Trường. Nghiên cứu các giải pháp giúp Chi uỷ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên một cách toàn diện.
 
Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở, các chi Đoàn trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Đảng và Đoàn các cấp.
Phối hợp cùng các phòng ban chức năng trong trường, các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường CĐ Công nghệ thông tin.

 

Các thành tích đã đạt được

1. 5 năm liền là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN của Đoàn Đại học Đà Nẵng. (2006 - 2011)
2. 3 năm liền là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Thành  đoàn (2009 - 2011)
3. Đạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi do Đoàn cấp trên tổ chức như (Giải nhất Hội thi tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giải nhất cuộc thi IT Gala Ver2.0....)
4. Đạt được nhiều bằng khen, giấy khen của Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố, BCĐ Hiến máu nhân đạo Thành phố, Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN và Ban Giám hiệu Nhà trường....
5. Chiến dịch tình nguyện hè:
a) 5 năm liên tục tại nhiều địa bàn: Quảng Trị, Hòa Vang, Tây Giang (Quảng Nam) 2 năm 2010, 2011
b) Tổ chức các chương trình gây quỹ từ thiện, các chương trình tình nguyện tại các trung tâm bảo trợ, làng trẻ em SOS, trường Nguyễn Đình Chiểu...
c) Tiếp sức mùa thi 5 năm liền đạt hiệu quả cao
d) 2 lần nhận bằng khen của TƯ Đoàn về thành tích xuất sắc tại chiên dịch TN hè