Phòng Tổ chức Hành chínhPhòng Tổ chức - Hành Chính
TRƯỞNG PHÒNG
ThS. PHAN VĂN MINH


Điện thoại: 0511.3667126
Email: pvminh@ud.edu.vn

Chức năng

• Phòng Tổ chức Hành Chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác hành chính, văn thư; công tác tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, pháp chế và lao động - tiền lương, công tác bảo vệ an ninh – trật tự của Trường.

• Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự

Nhiệm vụ

• Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

• Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, gửi các công văn, tài liệu gửi đến và gửi đi trong phạm vi quyền hạn.

• Quản lý việc đảm bảo tính pháp chế các loại văn bản. Tư vấn và thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo các văn bản của Nhà trường trước khi ký ban hành.

• Tổ chức quản lý và thực hiện chế độ bảo vệ các tài liệu mật theo quy định của Nhà nước, của ĐHĐN và của Trường.

• Quản lý các loại con dấu của Trường (trừ dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể, dấu của các trung tâm, dấu khắc chữ ký) và sử dụng các con dấu theo quy định của Nhà nước.

• Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu do Nhà trường ban hành, thực hiện sao lục các văn bản liên quan đến Nhà trường và chứng thực chữ ký theo quy định của Nhà nước và của Hiệu trưởng.

• Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp được thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số loại giấy tờ theo quy định phân công.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do sự phân công của Hiệu trưởng.

Danh sách cán bộ

 
STT  Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại  Email 
 1  Nguyễn Thị Thùy Linh   Chuyên viên   0511.2469782  nguyenthuylinh1682@gmail.com
 2  Nguyễn Mạnh Đoàn   Nhân viên Lái xe   0511.3667117  
 3  Phan Thị Quỳnh Trâm   Chuyên viên    0511.3667117  tramptq83@gmail.com 
 4  Đặng Thị Thanh Nga   Chuyên viên    0511.3667117  dangnga25.cit@gmail.com 
 5  Nguyễn Thị Minh Chính   Nhân viên Phục vụ  0511.3667121   
 6  Nguyễn Thị Minh Loan   Nhân viên Phục vụ   0511.3667121  
 7  Nguyễn Văn Mạnh   Bảo vệ    
 Ông Văn Dần   Bảo vệ     
 Huỳnh Thị Tú Trinh Nhân viên Phục vụ     
 10  Lê Thị Cúc Nhân viên Phục vụ      
11  Lê Thị Diễm Nga Nhân viên Phục vụ    
12   Trần Duy Trung Nhân viên Kỹ thuật     
13   Phan Thị Diễm Phúc Nhân viên Y tế   0511.3667115  
14   Nguyễn Tiến Hạnh Nhân viên chăm sóc cây cảnh