Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
Tên ngành: Công nghệ thông tin   Chỉ tiêu: 220   Mã ngành: 6480201 Khối thi: A00, A01, B00, D01, D90, D96, D07, D08, D09, D10, D84 Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin
Tên ngành: Công nghệ thông tin Chỉ tiêu: 220 Mã ngành: 6480201 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  
Mục tiêu đào tạo Ngành Công nghệ Thông tin
Tên ngành: Công nghệ thông tin Chỉ tiêu: 220 Mã ngành: 6480201Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  
Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin
  • Trang
  • 1
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: