Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
Tên ngành: Công nghệ thông tin   Chỉ tiêu: 300   Mã ngành: C480201 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin
Tên ngành: Công nghệ thông tin Chỉ tiêu: 300 Mã ngành: C480201 Khối thi: A, A1, D1 Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  
Mục tiêu đào tạo Ngành Công nghệ Thông tin
Tên ngành: Công nghệ thông tin Chỉ tiêu: 300 Mã ngành: C480201Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  
Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin
  • Trang
  • 1
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: