Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
Sinh viên có được kiến thức tổng hợp về Kế toán và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến nhất cũng như ứng dụng đa dạng công nghệ thông tin vào công việc kế toán, nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân và của doanh nghiệp.
Nội dung đào tạo chuyên ngành Kế toán - Tin học
Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ dễ dàng tìm kiếm được nhiều công việc và vị trí thuộc ngành kế toán tại hơn 500.000 doanh nghiệp trên cả nước.
Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tin học
         Đào tạo cho người học trở thành các cử nhân cao đẳng chuyên ngành Kế toán – tin học, có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quy trình kế toán – kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán – tài chính; vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã học để tổ chức công tác kế toán tại tất cả các doanh nghiệp thuộc các loại hình, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức tài chính, bảo hiểm….
Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Kế toán-tin học
Việc ứng dụng Tin học trong công tác kế toán đã mang lại hiệu quả công việc rất cao và được các doanh nghiệp áp dụng. Do đó, có thể nói rằng Ngành Kế toán – Tin học là một trong những ngành học được lựa chọn nhiều nhất và chưa bao giờ giảm sức hút vì dễ dàng tìm được việc làm và có thu nhập ổn định.    
Lời ngỏ chuyên ngành Kế toán-tin học
  • Trang
  • 1
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: