Giải đề thi    Tra cứu điểm    Đường đi      Liên hệ
TMĐT được Nhà nước khuyến khích và bản thân các doanh nghiệp cũng nhận thức được giá trị của việc áp dụng hình thái này vào sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có thể tham gia vào việc vận hành, quản lý hoạt động Thương mại điện tử tại các doanh nghiệp, các tổ chức Chính phủ.
Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên chuyên ngành Thương mại điện tử
Tên chuyên ngành: Thương mại điện tử (TMĐT) Mã ngành: 6340101 Chỉ tiêu: 60 Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
 Nội dung đào tạo chuyên ngành thương mại điện tử
Tên chuyên ngành: Thương mại điện tử (TMĐT) Mã ngành: 6340101 Chỉ tiêu: 60 Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử
  Tên chuyên ngành: Thương mại điện tử (TMĐT) Mã ngành: 6340101 Thuộc ngành: Quản trị kinh doanh Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương  
Lời ngỏ chuyên ngành thương mại điện tử
  • Trang
  • 1
Tư vấn trực tuyến - Hỏi những câu hỏi mà bạn thắc mắc
Nhập email của bạn:
Nhập nội dung cần hỏi: